Privacy verklaring

Strepen Melding Melding Icoon

Smartcity Roosendaal B.V. en de deelnemende ondernemers verzamelen via ROOS24: het spaarprogramma, de cadeaukaart en de website, applicatie(s), acties, persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: ‘Persoonsgegevens’). Smartcity Roosendaal B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

Smartcity Roosendaal B.V. en haar deelnemende ondernemers (hierna te noemen: ROOS24) is de wettelijk verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten.
Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens ROOS24 verzamelt en voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken. In deze privacy verklaring beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. ROOS24 staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. In dat kader is de verwerking van de Persoonsgegevens – conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens – aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Deze Privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring vind je altijd op www.ROOS24.nl. Indien de Privacy Verklaring wordt gewijzigd zal Smartcity Roosendaal b.v. dit communiceren via haar website ROOS24 of per e-mail.

 

Vragen

Heb je vragen over onze Privacy verklaring, dan kun je deze richten aan:
Smartcity Roosendaal b.v.
Nieuwe Markt 49e
4701AD Roosendaal
info@binnenstadroosendaal.nl

Roosendaal, 31 augustus 2018

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ROOS24 persoonsgegevens?

ROOS24 verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. Het uitvoeren van het ROOS24 spaarprogramma;
2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail en per post;
3. Het kunnen uitreiken van de prijzen aan de prijswinnaars;
4. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
5. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;
6. Afhandelen van vragen en verzoeken om informatie

 

1. Het uitvoeren van het Roos24 spaarprogramma;

Met ROOS24 biedt Smartcity Roosendaal b.v. samen met de deelnemende ondernemers iets extra’s voor de trouwe klanten van de binnenstad van Roosendaal. Met de ROOSpas kun je deelnemen aan het spaar- en winprogramma. Als je jonger bent dan 16 jaar en je wilt deelnemen aan de ROOSpas dan dien je daarvoor toestemming te hebben gekregen van je ouder(s) of voogd(en).

 

Er zijn twee verschillende niveaus van deelname:

Niveau 1: Je kunt punten sparen, door een pas te ontvangen bij één van de deelnemende ondernemers, voor het laatste overzicht zie ROOS24 (winkels & bedrijven). Na ontvangst van de pas kun je door je pas te laten scannen bij een aankoop aan de kassa van één van de deelnemende ondernemers. Je spaart direct punten, die je echter pas kunt inwisselen indien je deelneemt op niveau 2 van het programma.

Niveau 2: Wanneer je met de ROOSpas ook punten wilt inwisselen voor producten en diensten en persoonlijke aanbiedingen, dan dien je de ROOSpas te registreren via de website ROOS24of op de Ipad van één van de deelnemende ondernemers. Bij het registreren van de ROOSpas via de website of op de Ipad bij de deelnemende ondernemers, geef je ROOS24 ondubbelzinnige toestemming om je aankoopgegevens te analyseren en op basis daarvan gepersonaliseerde nieuwsbrieven toe te sturen alsmede specifiek voor jou door ROOS24 geselecteerde producten en diensten onder de aandacht te brengen. Je kunt je deelname aan de ROOSpas altijd stop zetten, lees hiervoor de programma voorwaarden.

 

2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail en de app

Uw e-mail adres wordt gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten, waarvoor u kunt sparen. De toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

 

3. Per maand worden er één of meerdere prijzen uitgereikt.

Om de prijswinnaars persoonlijk te kunnen benaderen voor het uitreiken van hun prijs slaan wij ook jouw telefoonnummer op, mocht je niet direct per e-mail bereikbaar zijn.

 

4. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek

ROOS24 streeft ernaar om de website, app en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren en om de winkels en horeca zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van de bezoekers van de binnenstad af te stemmen. Hiervoor is het noodzakelijk dat ROOS24 statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. ROOS24 kan voor dit statisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

 

5. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media

ROOS24 gaat graag via het web en de (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten en bezoekers van de website, social media, en deelnemers aan de ROOSpas over producten en/of diensten of over de binnenstad. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. ROOS24 volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en blogs. ROOS24 volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. ROOS24 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

 

6. Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

Als je contact opneemt met de supportdesk van ROOS24, omdat je vragen of klachten hebt over de ROOSpas, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. ROOS24 kan jou vragen om meer Persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

 

Toegang tot en aanpassing van Persoonsgegevens

Als je wilt weten welke Persoonsgegevens ROOS24 van jou verzamelt en gebruikt, kun je ROOS24 vragen om hiervan een overzicht te sturen. ROOS24 zal je dan wel verzoeken een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via support@ROOS24.nl. ROOS24 zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. Als je op grond van het overzicht Persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. ROOS24 zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Je kunt jouw Persoonsgegevens ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te loggen op ROOS24.

 

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

ROOS24 (Smartcity Roosendaal b.v. en de deelnemende ondernemers) schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ROOS24 en heeft ROOS24 de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

 

ROOS24 en websites van anderen

Op de website van ROOS24 tref je links aan naar andere websites. ROOS24 is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.